Inköpare och personer inom inköp har ett tungt ansvar inom företag och det handlar om positioner som i allra högsta grad kan påverka lönsamheten. Därför är det också viktigt att A) ha en bra personal på inköpssidan i företaget och B) hitta rätt person i samband med rekrytering. Det senare är inte helt lätt. Kan man underlätta en rekrytering till inköp? Ja, och detta gör man genom att ta professionell hjälp.

Alla företag vet att en felrekrytering är kostsam. Oavsett position, men ju högre upp i näringskedjan man kommer – desto mer kostsamt blir det. Man kan tvingas säga upp personen man anställt och få betala en massa månadslöner som kompensation. Man måste påbörja en ny, kostsam rekryteringsprocess och under tiden så tappar man som företag också en massa fart som innebär minskade intäkter. Av den anledningen blir en rekryteringsprocess en delikat historia där man inte har råd att chansa.

Rätt person till rätt position genom professionell rekrytering

Genom professionell rekrytering till en position inom inköp så säkerställs att de slutliga kandidater som presenteras – efter undersökningar, headhunting, baserat på tidigare ansökning samt intervjuer och noggrann bakgrundskontroll – är av det rätta virket. Man kan som företagsledare slappna av och vänta in de slutintervjuer där man sedan själv deltar – och har sista ordet i.

Under tiden processen pågår så kan man även välja en interimlösning. En temporär lösning som ofta företaget man anlitat för rekrytering inköp kan presentera. Den personen kommer naturligtvis att ha lång vana av arbetet och direkt kunna sätta sig in i era specifika behov. Det håller skutan flytande – och ofta mer än så – under tiden rekryteringen av er nya medarbetare på inköpssidan pågår.